*zohomarketinghub

Bảng giá

Cập nhật Chuyên môn mới cho nhân sự thật dễ với E-learning!

Triển khai và duy trì
hệ thống E-learning

* số người dùng * số tháng
VNĐ 200000
/ tháng
  • Triển khai, tùy chỉnh, đào tạo hướng dẫn sử dụng và duy trì hệ thống E-learning. Đảm bảo hệ thống vận hành xuyên suốt.

Thiết kế May đo
khóa học E-Learning

* số tháng * số khóa học
VNĐ 500000
/ khóa học
  • Khóa học tiêu chuẩn sẽ được thiết kế lại, tùy chỉnh cho phù hợp đặc thù doanh nghiệp và nhận diện thương hiệu.

Explainer Video

Giải pháp E-learning
Đào tạo nội bộ

elearning noi bo - elearning chuyên sâu khóa học elearning hệ thống e-learning cho doanh nghiệp
elearning noi bo 2 - elearning chuyên sâu khóa học elearning hệ thống e-learning cho doanh nghiệp

Dẫn đầu với Chuyển đổi số Elearning

nguồn nhân lực Chất lượng

Hệ thống E-Learning mạnh mẽ với các khóa học thiết kế tùy chỉnh theo đặc thù doanh nghiệp là yếu tố giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp – Lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao.

Văn hóa tự học với E-Learning

Tại sao
chọn chúng tôi

Hệ thống ưu việt. Khóa Học đa dạng.

Triển khai hệ thống Elearning

Thiết kế khóa học Elearning

Dao tao nhan su noi bo - elearning chuyên sâu khóa học elearning hệ thống e-learning cho doanh nghiệp
cta thiet ke bai giang hay 4 - elearning chuyên sâu khóa học elearning hệ thống e-learning cho doanh nghiệp

Hocchuyenmon.com

Miễn phí dùng thử
E-learning

Mỗi doanh nghiệp được miễn phí dùng thử 14 ngày.

Testimonial Elearning Đào tạo nội bộ

Lợi ích của E-Learning là gì?

Phần mềm E-Learning vượt trội

Phần mềm E-Learning có 70.000+ khách hàng

Phần mềm được G2 vinh danh Dẫn đầu trong danh mục phần mềm E-Learning cho doanh nghiệp – Năm 2020.

Chuyển đối số cùng E learning

Nuôi dưỡng văn hóa tự học trong doanh nghiệp của bạn!

elearning dao tao noi bo 3 - elearning chuyên sâu khóa học elearning hệ thống e-learning cho doanh nghiệp