*zohomarketinghub

Thiết kế may đo các khóa học chuyên môn E-Learning

Đào tạo nội bộ thật dễ với các gói học được thiết kế may đo cho doanh nghiệp!

Để dẫn đầu, hãy đầu tư cho E-learning Đào tạo nội bộ

Khóa học Elearning mẫu

Cập nhật Chuyên môn mới cho nhân sự chỉ là chuyện nhỏ với E-learning!

Tốc độ

Đào tạo nội bộ nhanh hơn

Với các khóa học được thiết kế sẵn và tùy chình thêm để phù hợp đặc thù của từng doanh nghiệp. Nhân sự chỉ việc học các khóa học đã được cấp trên/ phòng Nhân sự chỉ định cho họ.

Nguồn lực

Đào tạo nội bộ nhàn hơn

Khi nhân sự nào đó hoàn thành một khóa học, hệ thống sẽ thông báo ngay cho người quản lý,và Trưởng phòng Đào tạo/ Nhân sự của họ. Có thể nhận báo cáo chi tiết về số lần học, điểm thi, Chi tiết Khóa học của một người cũng như trong tương quan với những người khác.

Hiệu quả Đầu tư

Đào tạo nội bộ hiệu quả hơn

Cấp trên và phòng Nhân sự chỉ việc thiết kế lộ trình học tập và chỉ định cho nhân sự. Ví dụ lộ trình học tập từng bước với thứ tự hoàn thành nghiêm ngặt, trong đó người học chỉ tiến tới phần tiếp sau khi đã hoàn thành phần hiện tại. Hệ thống Elearning sẽ đảm bảo lộ trình đó phải được tuân thủ. 

Dao tao nhan su noi bo 3 - elearning chuyên sâu khóa học elearning hệ thống e-learning cho doanh nghiệp
elearning dao tao noi bo 2 - elearning chuyên sâu khóa học elearning hệ thống e-learning cho doanh nghiệp

Kỷ nguyên mới đồng nghĩa liên tục cập nhật chuyên môn mới

Dẫn đầu với hệ thống E-Learning Nội Bộ

Thay đổi để dẫn đầu

Áp dụng E-Learning cho Đào tạo Nội bộ

Chào mừng những nhân sự mới bằng các khóa học e-Learning giới thiệu cho nhân sự về sản phẩm, quy trình và văn hóa doanh nghiệp. Nhanh chóng giúp họ làm quen với môi trường làm việc tại doanh nghiệp. Để họ nhanh chóng bắt kịp với các lứa trước và hiệu quả hơn. 

Cung cấp quyền truy cập nhanh vào các bản cập nhật và thông lệ sản phẩm mới nhất. Đánh giá kiến ​​thức về sản phẩm với các khóa học e-Learning dạng video và kiểm tra kiến thức.

Thúc đẩy hiệu suất của nhân sự/ đại diện bán hàng. Chia sẻ các phương pháp bán hàng tốt nhất, đánh giá kiến ​​thức về sản phẩm và đào tạo kỹ năng giao tiếp trong môi trường thất bại an toàn với các khóa học e-Learning dạng casestudy hoặc dạng mô phỏng thực hành step by step.

Phát triển cơ sở kiến ​​thức đồng bộ nhất quán cho các chi nhánh để đảm bảo thương hiệu và hiểu biết chung được đồng nhất giữa các chi nhánh. Khóa học đào tạo chi nhánh là rất cần thiết để nhân sự mới bắt kịp tốc độ với các tiêu chuẩn của công ty hoặc hoặc chuyyên môn mới được cập nhật đồng đều giữa các chi nhánh.
Làm cho việc tuân thủ bớt nhức đầu hơn bằng cách đưa đào tạo về tuân thủ thành một khóa học e-Learning bắt buộc của mọi nhân sự. Bất kì cập nhật nội dung nào cũng có thể dễ dàng được bổ sung và thực hiện trên hệ thống e-Learning.

Đào tạo về văn hóa doanh nghiệp, các giá trị của văn hóa doanh nghiệp là rất cần thiết. Với những công ty có thương hiệu mạnh thì văn hóa công ty cần phải được đào tạo thường xuyên để đảm bảo nhân sự tuân thủ với các giá trị văn hóa đó.

Có nhu cầu đào tạo nội bộ?

Đào tạo nhân sự nòng cốt để phát triển doanh nghiệp

CTA-Our-Services - elearning chuyên sâu khóa học elearning hệ thống e-learning cho doanh nghiệp