*zohomarketinghub

Triển khai Hệ thống E-Learning

Chuyển đổi số bắt đầu từ E-Learning Đào tạo Nội Bộ!

Quản lý khóa học

Công cụ đánh giá

Hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi và nhiều dạng bài thi. Báo cáo rộng rãi về kết quả thử nghiệm.

Chứng chỉ

Dễ dàng thiết kế chứng chỉ của riêng bạn có giá trị trong khoảng thời gian xác định trước. Hỗ trợ nhiều tình huống tuân thủ có thể yêu cầu chứng nhận lại.

Quản lý tiến độ học

Lộ trình học tập

Hạn chế cách thức hoàn thành khóa học hoặc có thể xem nội dung khóa học.

Báo cáo

Toàn diện, chi tiết về mọi thứ trong môi trường eLearning. Ghi lại tất cả các hành động của người học từ lần truy cập, đến những khóa học diễn ra khi nào, tiến độ ra sao… 

elearning noi bo 3 - elearning chuyên sâu khóa học elearning hệ thống e-learning cho doanh nghiệp

Chế độ Hiển thị thân thiện

Giao diện người dùng – Thiết kế đáp ứng phù hợp với mọi thiết bị từ mobile đến màn hình retina.

Tạo câu hỏi đánh giá

Công cụ đánh giá – Hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi và nhiều dạng bài thi kèm các báo cáo chi tiết.

Tạo lộ trình học theo vị trí

Lộ trình học tập – Hạn chế cách thức hoàn thành khóa học hoặc có thể xem nội dung khóa học.

Chứng chỉ và Điểm thưởng

Chứng chỉ – Dễ dàng thiết kế chứng chỉ riêng. Hỗ trợ việc cấp chứng chỉ tự động cho nhân sự.

Năng lực hệ thống

Hệ thống
E-learning
ưu việt

Tạo các khóa học tuyệt đẹp với hệ thống elearning hỗ trợ hầu hết mọi công cụ hiển thị đa phương tiện.

Phần mềm ưu việt với các tính năng hỗ trợ bổ sung đóng gói khóa học E-learning như SCORM và xAPI cùng các tiêu chuẩn ngành về khả năng tương tác nội dung, trải nghiệm.

Kỷ nguyên mới đồng nghĩa liên tục cập nhật chuyên môn mới

Dẫn đầu với hệ thống E-Learning Nội Bộ

Testimonial Elearning Đào tạo nội bộ

Lợi ích của E-Learning là gì?

Học chuyên môn qua Elearning. Mọi lúc mọi nơi.

Hệ thống E-learning tin dùng bởi tổ chức hàng đầu

Phần mềm E-Learning có 70.000+ khách hàng. Được G2 vinh danh Dẫn đầu trong danh mục phần mềm E-Learning cho doanh nghiệp năm 2020.

Đào tạo. Đo lường. Phát triển.

Hệ thống E-learning là khởi đầu của chất lượng nguồn nhân lực!

elearning noi bo 1 - elearning chuyên sâu khóa học elearning hệ thống e-learning cho doanh nghiệp